Lý thuyết

Những khác biệt của Karl Marx và Max Weber trong quan điểm về phân tầng xã hội

xã hội học

Theo quan niệm của Marx, cơ sở của sự phân chia giai cấp và sự phân tầng xã hội theo giai cấp là trình độ sản xuất còn thấp. Theo Weber, lĩnh vực kinh tế không còn vai trò quan trọng đối với sự phân chia giai cấp và tầng lớp xã hội trong xã

LÒNG TIN TRONG XÃ HỘI VÀ VỐN XÃ HỘI

Vốn xã hội

Trần Hữu Quang Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội trên thế giới hiện nay, khi nói tới “vốn xã hội”, người ta thường hiểu là bao gồm những nét sau đây trong đời sống xã hội: các mạng lưới xã hội, các chuẩn mực xã hội (social norms), và lòng tin trong xã

LÝ GIẢI CÁC NGUỒN GỐC CỦA SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI tiếp theo

gendergap2

Theo Engels, gia đình như là một đơn vị kinh tế có tầm quan trọng quyết định trong nội bộ giai cấp trên mặc dù nó đã phổ biến trong xã hội. Sự phụ thuộc của phụ nữ trong nội bộ gia đình với tính cách là một đơn vị kinh tế cho phép giai

Lý giải các nguồn gốc của sự bất bình đẳng giới

GMVNGHCGTG_Full_2201

Bất bình đẳng giới – Những vấn đề về quan niệm và lịch sử [1] ELEANOR LEACOCK (1922-1987) Đinh Hồng Phúc dịch Tôi đã nhiều lần cho rằng việc phân tích tình trạng áp bức nữ giới và nguồn gốc của tình trạng ấy cần tách thành hai khía cạnh vấn đề: lịch sử và

QUAN ĐIỂM CỦA ÉMILE DURKHEIM VỀ HIỆN TƯỢNG TỘI PHẠM

200px-Emile_Durkheim

Trong lĩnh vực nghiên cứu về hiện tượng tội phạm ở Việt Nam, để có một khung phân tích cho hiện tượng tội phạm, điều cần thiết là phải có một hệ thống các khái niệm, lý luận làm tiêu chí cho việc thu thập các dữ liệu. Mặc dù, trong tác phẩm “Những quy

Lý thuyết gán nhãn

label

Lý thuyết gán nhãn hiệu (tiếng Anh: Labeling Theory) là một lý thuyết xã hội học nghiên cứu hành vi ứng xử của con người theo phương pháp phân tích tương tác biểu tượng qua đó khẳng định hành vi tuân thủ hay lệch lạc của một người là do kết quả của quá trình

Lý thuyết tương tác biểu trưng

article-new_ehow_images_a08_76_io_components-sociological-perspective-800x800

Với tư cách là một viễn tượng xã hội học riêng biệt, thuyết tương tác biểu trưng nổi lên từ truyền thống triết học dụng hành Mỹ. Cách tiếp cận này được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 trong các bài viết của Charles S. Pierce, William James và John

Lý thuyết về hành động xã hội

social-action

Xahoihoc.net xin trân trọng giới thiệu bài viết “Các lý thuyết về hành động xã hội” của GS Bùi Thế Cường. Bài viết được đăng trên tạp chí Khoa học xã hội. Có một thực tế trong lịch sử xã hội học là các nhà nghiên cứu của bộ môn này bị mắc vào một

SEO Powered By SEOPressor